TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG

THAY ĐỔI SẢN PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THÔNG QUA CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG

GIẢM TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Chúng tôi tự hào rằng hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang bùng nổ và chúng tôi nhận ra rằng thành công này đi kèm với trách nhiệm nhiều hơn nữa để giảm thiểu tác động lên môi trường. Đó là một thách thức mà chúng tôi luôn phải có cách xử lý khi tăng sản lượng sản xuất trên toàn thế giới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Xây dựng cho tương lai

Tại Land Rover, chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn cao trong mọi thứ, bao gồm cả các tòa nhà chúng tôi đang làm việc. Khi mở rộng, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kỳ nhà máy sản xuất mới nào, ví dụ như Nhà máy Sản xuất mới ở Wolverhampton, đều tuân thủ chặt chẽ những tiêu chuẩn cao nhất.

Nguồn cung ứng bền vững hơn

Tác động lên môi trường trong quá trình hoạt động không chỉ giới hạn ở các nhà máy. Trên thực tế, những tác động trong chuỗi cung ứng là lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp luôn duy trì các tiêu chuẩn cao, bền vững như chúng tôi tự đặt ra cho mình. Và chúng tôi làm việc chặt chẽ với họ để giảm thiểu tác động lên môi trường ở các sản phẩm chúng tôi mua.

Giảm tác động trong quá trình vận chuyển

Tất cả các xe đều được thiết kế ở Anh, nhưng chúng được phân phối đến hơn 177 quốc gia. Làm sao để chúng tôi biết được những đại lý ở đó mang lại nhiều cơ hội hơn, để suy nghĩ và hành động một cách hiệu quả. Chẳng hạn như chia sẻ việc giao hàng với các nhà sản xuất xe hơi khác hoặc giảm khoảng cách giao hàng bằng cách gửi xe trực tiếp cho các đại lý thay vì thông qua một trung tâm phân phối.

Giảm. Tái sử dụng. Tái chế

Giảm thiểu lãng phí là mối quan tâm cốt lõi đối với nhân viên và các nhà cung cấp. Khi chúng tôi ngày càng phát triển, nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đó là lý do tại sao khẩu hiệu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) được nhắc nhở mỗi ngày trong các hoạt động sản xuất của chúng tôi.

Nhôm tái chế

Chúng tôi hiện có một hệ thống thu hồi và tái chế chất thải vòng tròn tại trung tâm sản xuất Castle Bromwich, cũng như quy trình thử nghiệm tại Solihull, nơi sản xuất tất cả những chiếc xe hoàn toàn toàn từ nhôm bao gồm Range Rover và Range Rover Sport.

Giảm lượng khí thải

Sử dụng lượng carbon thấp hơn hoặc năng lượng tái tạo nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, cho phép chúng tôi cải thiện an ninh năng lượng và cắt giảm lượng khí thải CO2 2. Kết hợp với các biện pháp tiết kiệm năng lượng, điều này có thể giúp giảm lượng CO2 thải ra ngay cả khi dung lượng sản xuất của chúng tôi tiếp tục tăng.

Những thành quả đạt được

Chúng tôi đã thực hiện những cải tiến đáng kể trong một số lĩnh vực, tối thiểu hóa tác động lên môi trường so với mức năm 2007 (tính đến tháng 3 năm 2013)*.

- Lượng khí CO2 thải ra ở Châu Âu giảm xuống 21%
- Khí thải CO2 trên mỗi chiếc xe giảm 21%
- Lượng chất thải sinh ra cho mỗi chiếc xe giảm 75%
- Lượng nước sử dụng cho mỗi chiếc xe giảm 17%
- Khí thải carbon từ khâu vận chuyển giảm 18% trên mỗi xe

Đây chỉ là một số cách chúng tôi đang làm việc để phát triển kinh doanh và tiếp tục giảm thiểu sự tác động lên môi trường của chúng tôi trong tương lai.

* Dựa trên số liệu của Jaguar Land Rover.