CUỘC SỐNG PHI THƯỜNG

DỰ ÁN CỦA LAND ROVER VỀ NHỮNG NGƯỜI VƯỢT LÊN MỌI GIỚI HẠN

CUỘC SỐNG PHI THƯỜNG

Bạn có bao giờ tự hỏi cần có những gì để đạt được những điều phi thường trong cuộc sống?

Một vài người bị đẩy vào tình thế phải nỗ lực hơn bình thường. Để đáp ứng được sự mong đợi, làm những thứ tưởng chừng không thể và phải mạo hiểm để đạt đến một tầm cao mới. Nhưng đó là những gì mang lại cho con người động lực tự nhiên để khám phá giới hạn của mình, để thoát khỏi vùng thoải mái và vượt lên giới hạn bản thân? Chúng tôi thực hiện cuộc hành trình với 4 con người phi thường từ thế giới âm nhạc, thể thao, công nghệ thiết kế và nhà bảo tồn môi trường để giúp chúng tôi tìm đáp án. Chúng tôi mời giáo sư, chuyên gia tâm lý học đầu ngành đến từ ĐH Cambridge, Dr. Brian R. Little , giúp chúng tôi giải mã xem cái gì là động lực để họ vượt lên mọi giới hạn.