CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

OPEN ALL
Vì sao má phanh không nằm trong chương trình bảo hành?
Vì sao các đại lý không cung cấp xe thay thế hoặc thuê xe cho tôi khi tôi mang xe vào làm dịch vụ?
Vì sao các đại lý không có tất các phụ tùng sẵn có trong kho?
Vì sao tôi bị tính phí khác nhau cho mỗi dịch vụ?
Nếu tôi quên bảo dưỡng thì thời gian ân hạn của tôi sẽ như thế nào?
Tôi có thể đặt lịch hẹn bảo dưỡng như thế nào?
Vì sao tôi phải sử dụng dầu động cơ được khuyến cáo bởi Land Rover?
Tôi có thể cài đặt Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS) cho xe không?