DỊCH VỤ DI CHUYỂN

DỊCH VỤ DI CHUYỂN

Tại Land Rover, chúng tôi mong muốn luôn luôn giữ cho bạn cảm thấy thoải mái và có phong cách. Trong khi Land Rover của bạn đang được bảo dưỡng, chúng tôi cung cấp các tùy chọn di động tốt nhất phân khúc, phù hợp với yêu cầu cá nhân của bạn. Đặt xe của bạn để làm dịch vụ và chúng tôi sẽ đảm bảo chăm sóc những gì bạn cần. Nếu cần có giải pháp di động, bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau phù hợp với bạn nhất:
  • Phòng khách hàng của chúng tôi có sẵn Wi-Fi miễn phí, đọc các tạp chí và báo mới nhất, xem hàng hóa và phụ kiện mới nhất và thưởng thức đồ uống.

  • Tiếp nhận và phân phối xe của bạn, nơi chúng tôi tiếp nhận từ địa điểm bạn chọn và vận chuyển trả lại khi Land Rover của bạn đã sẵn sàng.

  • Dịch vụ giao theo địa điểm tùy chọn được cung cấp nếu yêu cầu, nơi chúng tôi sẽ đưa chiếc xe đến nơi bạn*. Bạn cũng có thể đặt một chiếc Taxi để thay mặt bạn nếu nó thuận tiện hơn cho bạn.

  • Xe thay thế sẽ được sắp xếp khi đặt lịch yêu cầu**.

Để tìm một lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình, hãy nói chuyện với đại lý.

* Trong giới hạn thành phố
** Tùy thuộc vào tình trạng xe có sẵn và thứ tự ưu tiên dành cho khách hàng có xe đang được sửa chữa.
Điều kiện và điều khoản áp dụng.