Bộ lọc

Bộ lọc

Mẫu xe
Giá bán
Công suất
Loại động cơ
Màu sắc
Bộ lọc (0)
Đã lưu

19 Xe có sẵn

Đã lưu
Cập nhật gần nhất
Defender 110 0
Defender 110 1
Defender 110 2
Defender 110 3
Đã bán

Defender 110

110 S

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Pangea Green
Pangea Green
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Pangea Green
Pangea Green
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Phu Thai Mobility
Defender 110 0
Defender 110 1
Defender 110 2
Defender 110 3
Đã bán

Defender 110

110 S

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Fuji White
Fuji White
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Fuji White
Fuji White
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Phu Thai Mobility
Defender 110 0
Defender 110 1
Defender 110 2
Defender 110 3
Đã bán

Defender 110

110 X-DYNAMIC S

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Gondwana Stone
Gondwana Stone
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Gondwana Stone
Gondwana Stone
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Phu Thai Mobility
Defender 110 0
Defender 110 1
Defender 110 2
Defender 110 3
Đã bán

Defender 110

110 X-DYNAMIC S

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Fuji White
Fuji White
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Fuji White
Fuji White
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Phu Thai Mobility
Defender 130 0
Defender 130 1
Defender 130 2
Defender 130 3
Đang ở trong kho

Defender 130

130 X

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Carpatian Grey
Carpatian Grey
Công suất
400 PS
400 PS
Dung tích xi-lanh
2996 CC
2996 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Carpatian Grey
Carpatian Grey
Công suất
400 PS
400 PS
Dung tích xi-lanh
2996 CC
2996 CC
Phu Thai Mobility
₫ 8,279,000,000
Defender 130 0
Defender 130 1
Defender 130 2
Defender 130 3
Đang ở trong kho

Defender 130

130 SE

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Carpathian Grey
Carpathian Grey
Công suất
400 PS
400 PS
Dung tích xi-lanh
2996 CC
2996 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Carpathian Grey
Carpathian Grey
Công suất
400 PS
400 PS
Dung tích xi-lanh
2996 CC
2996 CC
Phu Thai Mobility
₫ 7,039,000,000
Defender 130 0
Defender 130 1
Defender 130 2
Defender 130 3
Đang ở trong kho

Defender 130

130 SE

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Gondwana Stone
Gondwana Stone
Công suất
400 PS
400 PS
Dung tích xi-lanh
2996 CC
2996 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Gondwana Stone
Gondwana Stone
Công suất
400 PS
400 PS
Dung tích xi-lanh
2996 CC
2996 CC
Phu Thai Mobility
₫ 6,969,000,000
Defender 110 0
Defender 110 1
Defender 110 2
Defender 110 3
Đang ở trong kho

Defender 110

110 SE

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Pangea Green
Pangea Green
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Pangea Green
Pangea Green
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Phu Thai Mobility
₫ 5,329,000,000
Defender 110 0
Defender 110 1
Defender 110 2
Defender 110 3
Đang ở trong kho

Defender 110

110 HSE

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Pangea Green
Pangea Green
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Pangea Green
Pangea Green
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Phu Thai Mobility
₫ 5,709,000,000
Defender 110 0
Defender 110 1
Defender 110 2
Defender 110 3
Đang ở trong kho

Defender 110

110 HSE

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Pangea Green
Pangea Green
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Pangea Green
Pangea Green
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Phu Thai Mobility
₫ 5,709,000,000
Defender 110 0
Defender 110 1
Defender 110 2
Defender 110 3
Đang ở trong kho

Defender 110

110 S

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Fuji White
Fuji White
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Fuji White
Fuji White
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Phu Thai Mobility
₫ 5,569,000,000
Defender 110 0
Defender 110 1
Defender 110 2
Defender 110 3
Đang ở trong kho

Defender 110

110 S

Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Gondwana Stone
Gondwana Stone
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Loại động cơ
Xăng
Xăng
Màu sơn
Gondwana Stone
Gondwana Stone
Công suất
300 PS
300 PS
Dung tích xi-lanh
1997 CC
1997 CC
Phu Thai Mobility
₫ 5,569,000,000

CHƯA TÌM ĐƯỢC CHIẾC XE ƯNG Ý?

Hãy để chúng tôi tư vấn và cùng bạn tìm ra chiếc Defender hoàn hảo nhất dành riêng cho mình.
CHƯA TÌM ĐƯỢC CHIẾC XE ƯNG Ý?