CHUYẾN THAM QUAN JAGUAR LAND ROVER CLASSIC WORKS

Cơ sở mới của chúng tôi trưng bày mọi thứ mà Land Rover làm và đại diện, chúng tôi chỉ muốn thể hiện nó một cách tự nhiên. Vì vậy, Chuyến tham quan Classic Works giúp bạn tiếp cận chiếc Land Rover Series I Reborn và Range Rover Reborn, cũng như Bộ sưu tập xe cổ hoàn chỉnh. Đó là một cái nhìn sâu sắc thực sự độc đáo, không chỉ là di sản của thương hiệu lịch sử này, mà còn tương lai cách nó được gìn giữ./center>

CLASSIC WORKS HQ

Nhà máy hiện đại rộng 14.000 m2 chứng kiến sự hợp nhất tất cả các hoạt động về chung một mái nhà, bao gồm 54 khoang, khu dỡ bỏ, khu động cơ và không gian đủ rộng cho 480 xe.

Nhà máy Classic Work cho phép bốn nhóm chuyên gia làm việc bao gồm Xe chính hãng, Dịch vụ Chủ sở hữu, Phụ tùng Chính hãng và Trải nghiệm xe cổ, mà bạn sẽ tham quan trong suốt ba giờ tham quan.