BAO GỒM CÁI GÌ

Chương trình Bảo hành mở rộng sẽ kiểm tra những lỗi vật lý và lỗi liên quan đến hệ thống điện với hầu hết các bộ phận được lắp ráp tại nhà máy và những lỗi chắc chắn gặp sau quá trình sử dụng. Bạn được hưởng lợi từ trách nhiệm bồi thường không giới hạn tối đa lên tới bằng giá trị khi mua chiếc xe.