THE BORN FREE FOUNDATION

Land Rover bắt đầu hợp tác với Born Free trong năm 2002 và chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp cho Quỹ những trợ giúp thực tế bằng cách cung cấp xe cũng như hỗ trợ dự án, phản ánh cách tiếp cận tích hợp của chúng tôi để xây dựng sự bền vững toàn cầu.

TÌM HIỂU THÊM