các điều khoản và điều kiện

Khi bạn đăng ký InControl hoặc bắt đầu sử dụng Tính năng InControl Touch Pro hoặc Ứng dụng InControl, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, các tài liệu này có thể được tìm thấy dưới đây.

Khi chúng tôi triển khai InControl, các tính năng cụ thể được mô tả có thể là tùy chọn và phụ thuộc vào thị trường hoặc hệ thống truyền động. Vui lòng tham khảo nhà bán lẻ Land Rover địa phương của bạn để biết tính khả dụng và các điều khoản đầy đủ. Một số tính năng yêu cầu một SIM phù hợp với hợp đồng dữ liệu phù hợp, sẽ yêu cầu đăng ký thêm sau thời hạn ban đầu được nhà bán lẻ của bạn khuyên. Kết nối di động không thể được đảm bảo ở tất cả các địa điểm.